Algemene Voorwaarden

Adres: Legmeerdijk 313, 1431 GB Aalsmeer, kvk-nummer: 73873659.

Aanbieder-ID:
OHÁ Flowerbox
Legmeerdijk 313
1431 GB Aalsmeer
KVK-nummer: 73873659
E-mail: [email protected]

§ 1 Fundamentele bepalingen
1.1 De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die u met ons via onze internetshop onder de domeinen http://www.ohaflowerbox.nl (hierna “webshop” genoemd) sluit. Onze leveringen en prestaties worden uitsluitend uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden. De officiële OHÁ Flowerbox bestellingen worden uitsluitend alleen via deze twee websites geplaatst. Het verkoop buiten deze website wordt niet gezien als de originele verkoop van de OHÁ Flowerbox.
1.2 Onze bloemen zijn natuurproducten. Alle gegevens over kleur, vorm en formaat en afbeeldingweergaven op onze internetpagina, in onze brochures, reclamemiddelen, sociale media dienen alleen illustratief te worden geïnterpreteerd. Bloemen zijn niet geschikt voor consumptie.

§2 Totstandkoming van een overeenkomst, opslag van de overeenkomsttekst
2.1 De presentatie van artikelen in onze webshop vormt geen juridisch bindend overeenkomstaanbod van onze zijde, maar is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om artikelen te bestellen. Met de bestelling van de gewenste artikelen verstrekt de klant een bindend aanbod voor het sluiten van een koop- en leveringsovereenkomst. Aangezien bloemen seizoensproducten zijn, zijn wij er niet voor aansprakelijk dat alle producten die in onze webshop worden getoond, altijd beschikbaar zijn.
2.2 De klant heeft de mogelijkheid om alleen individuele bestellingen te bestellen.
2.2.1 Individuele bestelling
De bestelling gebeurt in de volgende stappen:

1. Eerst maakt u uw keuze tussen onze OHÁ Flowerbox-collectie, OHÁ special offers en OHÁ custom made.
2. Vervolgens selecteert u de kleur van de Flowerbox.
3. Daarna selecteert u het formaat van de Flowerbox
4. Tenslotte selecteert u de bloemen.
5. Dan komt u terecht bij de betreffende winkelwagen en ziet u de artikelen die u hebt geselecteerd, wanneer deze u bevallen, klikt u door op de betreffende knop in de winkelwagen om te kunnen betalen.
6. De klant heeft ook de mogelijkheid om andere artikelen te selecteren of door te klikken op de knop “Naar de kassa” om verder te gaan met het bestelproces.
7. Om de bestelling te vervolgen, moet de klant ons aansluitend bepaalde verplichte gegevens verstrekken (bijv. naam, leverings- en factuuradres, e-mailadres, enz.), zodat wij de bestelling in ontvangst kunnen nemen. Bovendien heeft de klant de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken.
8. Het is mogelijk om tussen standaard- en expresverzending te kiezen. Bij expresverzending wordt de bezorging op de geselecteerde leveringsdatum gegarandeerd. Bij de standaardverzending wordt de gewenste leveringsdatum niet gegarandeerd en kunnen er vertragingen van een werkdag optreden.
9. Daarna maakt de klant een keuze uit de door ons geaccepteerde betaalwijzen. De volgende betalingsmogelijkheden zijn voor de klant beschikbaar (PayPal, iDeal, CreditCard, KBC/CBC, Bancontact, of betaling via Apple Pay).
10. Daarna heeft de klant de mogelijkheid om een begroetingstekst met maximaal 150 tekens op te geven of om ervoor te kiezen dat het artikel anoniem wordt verzonden. De begroetingstekst wordt geprint op een wenskaart geschreven en bij de bestelling gevoegd zonder extra kosten. Als de klant geen begroetingtekst doorgeeft dan behouden wij ons aan het recht voor om de artikelen zonder begroetingstekst te leveren.
11. Vervolgens selecteert de klant de gewenste leveringstermijn. Let erop dat op zondag en maandag niet kan worden geleverd.
12. Daarna heeft de klant nog een keer de mogelijkheid om de gegevens te controleren en evt. te corrigeren. Eventuele invoerfouten kan de klant ook corrigeren door in de door de klant gebruikte internetbrowser op de toets “Vorige” te drukken. Dan keert de klant weer terug naar de invoerpagina waar uw gegevens worden geregistreerd. Daar kan de klant de invoerfouten corrigeren.
13. Om het bestelproces af te sluiten, moet de klant deze algemene voorwaarden met een vinkje bevestigen. Tot slot moet de klant op de knop “Bestellen en betalen” klikken. De klant kan het proces te allen tijde afbreken, voordat de knop wordt indrukt.
14. Door te klikken op de knop “Bestellen en betalen” geeft de klant een bindend aanbod af voor de verkrijging en de levering van de artikelen die zijn geselecteerd.
15. De aankoop- en leveringsovereenkomst komt tot stand, wanneer wij de betaling ontvangen. Informeren wij de klant via de e-mail binnen maximaal 24 uur op het e-mailadres dat de klant het heeft een bestelling heeft geplaatst, bevestiging van de ontvangst van de betaling. De e-mail omvat naast de tekst van de overeenkomst, ook de algemene voorwaarden ter informatie.
2.3 Onze algemene voorwaarden kunt u te allen tijde ook onder https://www.ohaflowerbox.nl/algv bekijken. Uw bestelgegevens zijn uit het oogpunt van veiligheid niet meer toegankelijk via het internet. De tekst van de overeenkomst met de gegevens over de gekochte artikelen slaan wij in onze interne systemen op tot welke de klant geen toegang voor heeft. Naast de mogelijkheid om door middel van de printfunctie van uw browser alle gegevens van de overeenkomst meteen na voltooiing van de bestelling te printen of er screenshots van aan te maken, ontvangt u de tekst van de overeenkomst ook via een bevestigingsmail (zie boven, lid 2.2.1, nr. 15).

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum, retour
3.1 De opgegeven prijzen bevatten de wettelijke btw en overige onderdelen van de prijs.
3.2 De verzendkosten worden apart berekend. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de betreffende dienstverlener en kan variëren. De verzendkosten worden in elk geval voor voltooiing van het bestelproces bindend bekendgemaakt.
3.3 U kunt kiezen tussen verschillende betaalwijzen die op de webshop worden weergegeven. Momenteel zijn dat PayPal, iDeal en creditcard. Bovendien kunt u een promocode invoeren voor het verkrijgen van korting via het vakje: “Promocode”.
3.4 Het is niet mogelijk om de flowerboxen retour op te sturen. Tenzij het tijdens de levering beschadigd aankomt.
3.5 Als er toch flowerboxen retour worden verzonden worden krijgt de klant geen geld terug.

§4 Levering
4.1 Tijdens het bestelproces kunt u de gewenste leveringstermijn selecteren. Bestellingen die op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag worden besteld voor 15:00 uur kan de bestellingen de volgende dag binnen Nederland en België verwacht worden. De bestellingen op zaterdag en zondag, kunnen de tweede werkdag daarop binnen Nederland en België verwacht worden. Verzending gebeurt via POST NL. De gekozen leveringstermijn wordt alleen bij expresverzending gegarandeerd. Bij de standaardverzending wordt de gekozen leveringstermijn niet gegarandeerd en kunnen er overeenkomstige vertragingen optreden. Na verzending ontvangt de klant een e-mail met het tracking-nummer van de artikelzending. Met dit nummer kan de klant verzending online volgen. Wij adviseren dat de ontvanger op het tijdstip van levering persoonlijk aanwezig is. Als de pakketbezorger de ontvanger niet aantreft en het pakket ergens anders afgeeft of tussentijds opslaat, dient het pakket per omgaande te worden afgehaald.
4.2 Als er een belemmering tijdens de verzending plaats vindt wat wij leidt tot vertraging van de bestelling, die buiten onze redenen vallen, dan heeft OHÁ Flowerbox het recht om de leveringstermijn automatisch aan te passen.
4.3 Voor zover niets anders is overeengekomen, wordt de zending van de artikelen naar het door de klant opgegeven leveringsadres verzonden. De klant bindt zich om de door hen ingevoerde gegevens over het leveringsadres in het klantenaccount actueel te houden en iedere wijziging, ter waarborging van de levering, in het klantenaccount op te nemen. Als het adres niet juist is ingevoerd en de bestelling verkeerd wordt verzonden is de klant hiervoor verantwoordelijk. Wij zijn niet verplicht om een correct adres te bepalen.
4.4 Wij hebben het recht tot deelleveringen.
4.5 Als er tijdens het leveren de bloemen beschadigd aankomen, heeft de klant de recht om de flowerboxen terug op te sturen tenzij het alleen te maken heeft met de levering. De klant krijgt geen geld terug maar wordt er een tegoedbon opgesteld voor het totale bedrag van de levering.

§5 Registratie, Newsletter
5.1 De klant heeft de mogelijkheid om in de webshop, mobiele applicatie of via het bestelformulier door registratie met e-mailadres en met een door de klant gekozen wachtwoord een gebruikersaccount aan te maken. Dit kan de klant bijv. doen tijdens het bestelproces.
5.2 In het kader van de registratie sturen wij de klant een bevestigingsmail en configureren wij een account voor de klant waar de klantgegevens, zoals leveringsadres of factuuradres, zelf te beheren en updaten valt. De klant moet de klant- en betalingsgegevens altijd op de meest actuele stand houden om betalings- en/of leveringsproblemen te vermijden.

5.3 De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de gebruikersaccount te wissen. De persoonsgegevens worden dan onmiddellijk gewist, voor zover wij deze niet vanwege wettelijke voorschriften verder moeten opslaan.
5.4 Wanneer de klant zich registreert in de webshop, is de klant verplicht om alle persoonsgegevens volledig en naar waarheid op te geven. De klant moet ervoor zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden bewaard en dat de gegevens (met name wachtwoord) niet onbevoegd toegankelijk worden gemaakt voor derden.
5.5 Per persoon mag slechts één gebruikersaccount worden geopend. Wij behouden ons het recht voor om meerdere aanmeldingen van hetzelfde adres te wissen.
5.6 Verder kan de klant zich op de webshop zich aanmelden voor de nieuwsbrief met de door de klant ingevoerde e-mailadres. Eerst verzenden wij een e-mail met een bevestigingslink. Pas wanneer de klant op deze link klikt, is de registratie voltooid. De klant kan de nieuwsbrief altijd annuleren via een link in de nieuwsbrief.

§6 Aansprakelijkheid voor gebreken
6.1 Voor ons artikelaanbod bestaan de wettelijke rechten voor aansprakelijkheid voor gebreken. De klant draagt het risico van een vertraagde standaardbezorging met 1 tot 2 werkdagen. Voor het geval dat vanwege de door de klant ingevoerde verkeerde gegevens een bezorging van de artikellevering niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor om de reeds geïnde aankoopprijs in te houden en zijn wij niet verplicht om de zending opnieuw te leveren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die ontstaan door een onvakkundige behandeling van de artikelen (d.w.z. elke behandeling van de artikelen die niet voldoet aan de betreffende verzorgingshandleiding).

6.2.1 De klant is verplicht om de artikelen onmiddellijk en met de geboden zorgvuldigheid op kwaliteits- en hoeveelheidsafwijkingen te onderzoeken en ons zichtbare gebreken binnen één (1) dag vanaf ontvangst van de artikelen schriftelijk (bijv. via e-mail) aan te tonen. Voor de inachtneming van de termijn is de tijdige verzending voldoende. Dit geldt ook voor later vastgestelde verborgen gebreken vanaf het moment van ontdekking. Bij het schenden van de onderzoeks- en kennisgevingsplicht van een gebrek in overeenstemming met de overeenkomst is de indiening van de garantieaanspraken uitgesloten.

6.2.2 Bij gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door kosteloos herstel of een vervangende levering. Indien het verhelpen van het gebrek faalt, kunt u naar uw keuze om korting vragen of van de overeenkomst afzien. Het verhelpen van het gebrek geldt na twee keer falen als mislukt, wanneer er niet in het bijzonder uit de aard van de zaak of van het gebrek of de overige omstandigheden iets anders resulteert.

§ 7 Klachten/bemiddeling bij geschillen
Tijdens een klacht zijn wij verplicht om u op ons e-mailadres [email protected] te wijzen. Wij spannen ons telkens in om meningsverschillen uit onze overeenkomst in goed overleg bij te leggen.